Muziektheorie

Een opmerking vooraf: Voor het volgen van deze cursus wordt er vanuit gegaan dat je het benoemen van noten beheerst. Mocht dit niet in voldoende mate het geval zijn dan moet dat eerst geoefend worden. Bijvoorbeeld met het hiernaast staande  boekje. Notulen lezen.


Notenlezen, Alan Charlton, Atrium. ISBN 978-90-5947-278-5

Wat je leert en nodig hebt als de cursus Muziektheorie wilt volgen.

Deze cursus leert je met muziek (klinkend of genoteerd) om te gaan als een gewone taal. Dus wat je hoort moet je in principe op kunnen schrijven. En bij genoteerde muziek moet je je een voorstelling van de klank kunnen maken voordat je het genoteerde notenbeeld gespeeld hebt. Elke professionele musicus of ambitieuze amateur moet zich deze vaardigheid eigen maken. Bij een toelating tot een conservatorium behoort ook altijd een test om te bepalen hoever je op dit gebied al bent. Verder heb je het ook nodig als je wilt leren componeren of arrangeren.

Tipboek

Als deze cursus iets voor jou is, begin dan met het lezen van het hier naast staand tipboek:

Met het lezen van dit boek raak je bekend met de denkwijze van de muziek theorie. Je leert alvast iets over intervallen, toonladders en akkoorden op een inzichtelijke manier. Wat je niet meteen snapt komt uiteraard in de cursus aan bod. Het boekje is zowel in boekwinkels als in muziekwinkels, die bladmuziek verkopen verkrijgbaar.


Muziek op papier, Hugo Pinksterboer, Bart Noorman, Tipboek company. ISBN 90 76192 02 2

Muziektheorie voor dummies

Een ander boek op dit gebied is "Muziektheorie voor dummies". Je hoeft dit boek nog niet aan het begin van de cursus aan te schaffen. Intervallen, toonladders en akkoorden komen ook in dit boek aan de orde. Ook dit boek is geschikt om je alvast op de cursus in te lezen. Alles wat in dit boek staat en nog meer komt in de cursus aan bod.

 

Muziektheorie voor Dummies, Michael Pilhofer, Holy Day, Pearson Education. ISBN 978-90-430-1557-8

 

Algemene muziekleer

Download en print voor voor het volgen van de cursus het volgende stencil:

Stencil Algemene muziekleer

De stof hierin is veel moeilijker omdat er in dit stencil meer lesstof in zeer gecomprimeerde vorm aangeboden wordt. Maar om dit alles te begrijpen ga je dan ook een cursus volgen.

Om te kunnen oefenen met het benoemen van intervallen, toonladders en akkoorden moet je het volgende invul stencil te downloaden en uitprinten.

Invulbladen algemene muziekleer

Verder heb je voor het noteren van opgaven (blanco) muziekpapier nodig. Dat kun je ook downloaden en vervolgens uitprinten.

Voor muziek papier met een G sleutel: klik hier.
Voor muziek papier met F sleutel: klik hier.
Voor (piano) muziek papier met een G en F sleutel: klik hier.
Voor leeg muziek papier: klik hier.

Tip:

Tussen zaken weten en kunnen zit een groot verschil. Als je de termen uit de algemene muziekleer kent wordt het tijd om je gehoor te trainen. (Solfège) Om een begin te maken met het herkennen van intervallen, akkoorden en toonladders kun je terecht op internet. Er zijn op dit moment veel interactieve sites waarmee je thuis aan de slag kan.

The above creative commons license applies to all downloads from this website.
Op alle downloads van deze website is de bovenstaande creative commons licentie van toepassing.

Interesse gewekt?

Wil je genieten van mijn gitaarspel op locatie vraag dan vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Contact
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram