Flexibel lessysteem

Omdat een flexibel lessysteem van invloed is op de seizoensprijs van muzieklessen, volgt hier eerst nog een uitleg van het systeem.

Het flexibel lessyteem houdt in dat er niet noodzakelijkerwijs volgens een vast weekrooster met een vast aantal lessen per seizoen wordt les gegeven. Voor elke les wordt er in principe een nieuwe les afspraak gemaakt. De lesduur en het aantal lessen per seizoen kunnen naar behoefte vastgesteld worden. Dat wil overigens niet zeggen dat een aantal achter elkaar afgesproken lessen niet op een zelfde tijd in de week zouden kunnen plaats vinden. Het is alleen wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de gewenste tijd op het moment dat deze lessen geboekt worden. Bij afname van meer dan 3 lessen kan er voor worden gekozen een leskaart aan te schaffen.

Omdat met dit systeem wellicht wel eens vergeten wordt op welke tijd een les afgesproken is, zal een gereserveerde lestijd meteen vastgelegd worden op het internet rooster. 

Lesduur
Er kunnen lessen worden genomen van een half uur wekelijks, 40 minuten twee wekelijks of een heel uur met elke gewenste frequentie.

Betalingsvoorwaarden
• Eén enkele les kan na het beëindigen van die les contant of per mobiele bank overschrijving ter plaatse worden voldaan.

• Voor de betaling van enkele lessen tegelijk (3 of meer lessen) kan een leskaart worden aangeschaft. Bij de de eerst opgenomen les kan het bedrag van deze kaart contant of per mobiele overschrijving worden voldaan. Per mail wordt dan nog dezelfde dag een gevalideerde pdf kaart toegestuurd waarop de nog openstaande volgende lessen kunnen worden geboekt. De gevalideerde kaart dient tevens als betalingsbewijs.

• Als het in de verwachting ligt de lessen voor onbepaalde tijd binnen een seizoen met enige regelmaat (wekelijks of twee wekelijks) voort te zetten, dan kan er ook op factuur achteraf betaald worden. Op de kwartaal factuur zijn dan de opgenomen lessen gespecificeerd.

• Afzeggen van een geboekte les moet minimaal 24 uur van te voren gedaan worden. Een mondelinge of telefonische afzegging dient tevens bevestigd worden met een mail. (Dit om een ordentelijke digitale archivering mogelijk te maken en het internet rooster per direct te kunnen aanpassen.)
Tarieven (cursus 2018 - 2019)
Onderstaand zijn de tarieven te zien voor 1 les en de tarieven voor een leskaart van 6 lessen.

• les van een half uur: € 24,50
• les van 40 minuten: € 33,00
• les van een heel uur: € 49,00
• leskaart 6 lessen van een half uur: € 147,00
• leskaart 6 lessen van 40 minuten: € 198,00
• leskaart 6 lessen van een heel uur: € 294,00

Proefles
Voor het gereduceerde tarief van € 20,00 kan een proefles van een half uur worden afgesproken.

Tarief snelcursus gitaar
Lessen van een snelcursus gitaar kunnen tot maximaal drie personen tegelijk geboekt worden. Er dient dan onderling overeenstemming te zijn over het aantal op te nemen lessen en mogelijke data. In dat geval kan bovenstaand tarief naar rato onderling gedeeld worden.

Tarief Muziektheorie
Ook de lessen muziektheorie kunnen meer personen tegelijk geboekt worden. Ook dan dient er onderling overeenstemming te zijn over het aantal op te nemen lessen en mogelijke data. Ook in dat geval kunnen kan bovenstaand tarief naar rato onderling gedeeld worden.

Interesse gewekt?

Wil je genieten van mijn gitaarspel op locatie vraag dan vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Contact
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram