Mp3 map gitaarakkoorden (oefeningen behorend bij het stencil gitaarakkoorden, subtitel: functionele harmonieleer op de gitaar.)

De instrumenten van de onderstaande tracks bestaan uit bas, piano en slagwerk. Ze vormen samen een begeleidingspartij waarin de gitaar ontbreekt. Ook een melodie is niet toegevoegd, waardoor je dezelfde tracks ook voor improvisatie oefeningen kunt gebruiken. Elke track wordt voorafgegaan door het aftikken van 2 maten. Voor het gemak zijn de te gebruiken akkoord diagrammen bijgevoegd alsmede het gebruikte akkoorden schema, zodat je vanaf het computerscherm kunt beginnen met oefenen. Als je deze pagina wilt uitprinten klik dan hier.

Wijze van studeren

Toonsoort C en Am (blz. 3 en 4 van het stencil)

Country of Latin

 /    /  /   /  /  / / /  :||

C / / / | / / / / | F / / / | / / / / | G7 / / / | / / / / | C / / / | / / / / |

|Am / / / | / / / / | Dm / / / | / / / / | E7 / / / | / / / / | Am / / / / | / / / / :||

Toonsoort G en Em (blz. 5 van het stencil)

Swing 

 /  /  /  /  /  /  /  / :||

G / / / | / / / / | C / / / | / / / / | D7 / / / | / / / / | G / / / | / / / / |

|Em / / / | / / / / | Am / / / | / / / / | B7 / / / | / / / / | Em / / / / | / / / / :||

Toonsoort D en Bm (blz. 6 van het stencil)

Wals of 6/8 ste maat

 /  /  /  /  /  /  /  / :||

D / / | / / / | G / / | / / / | A7 / / | / / / | D / / | / / / |

|Bm / / | / / / | Em / / | / / / | F#7 / / | / / / | Bm / / | / / / :||

Toonsoort A en F#m (blz. 7 van het stencil)

Rock                                                                                                   (Db7=C#7)

 /  /  /  /  /  / /  / :||

A / / / | / / / / | D / / / | / / / / | E7 / / / | / / / / | A / / / | / / / / |

|F#m / / / | / / / / | Bm / / / | / / / / | C#7 / / / | / / / / | F#m / / / / | / / / / :||

Toonsoort E en C#m (blz. 8 van het stencil)

Country blues                                            (Dbm=C#m)                (Ab7=G#7)

 /  /  /  / /  // / :||

E / / / | / / / / | A / / / | / / / / | B7 / / / | / / / / | E / / / | / / / / |

|C#m / / / | / / / / | F#m / / / | / / / / | G#7 / / / | / / / / | C#m / / / / | / / / / :||

Toonsoort F en Dm (blz. 10 van het stencil)

Latin syncope

 /  /  /  /  / /  / / :||

F / / / | / / / / | Bb / / / | / / / / | C7 / / / | / / / / | F / / / | / / / / |

|Dm / / / | / / / / | Gm / / / | / / / / | A7 / / / | / / / / | Dm / / / / | / / / / :||

Wijze van studeren:

* Oefen de akkoorden afzonderlijk. Sla ze neerwaarts aan met de duim, maar niet meer snaren dan het akkoorddiagram zelf aangeeft! (In deze diagrammen: de met kruisjes aangegeven snaren niet spelen. In het stencil: gitaarakkoorden: alleen de snaren spelen die met een accolade onder het diagram zijn aangegeven.)
* Oefen de akkoorden in de volgorde van de onderstaande schema's. (Akkoord progressies) Deze schema's zijn ook in het stencil boven aan de bladzijde te vinden.
* Start de mp3 en probeer de akkoorden mee te spelen en wel op de volgende wijze:
1. Eén akkoord om de 8 tellen precies op de 1ste tel van één maat paar. (Hiermee beoefen je het exacte wisselen op het moment dat je van akkoord moet veranderen. Je hebt dan nog 7 tellen over om naar het andere akkoord te komen.)
2. Speel 2 maal het zelfde akkoord maar nu één maal per 4 tellen. (Je blijft dan exact gelijk met het schema lopen, maar je hebt nog maar 3 tellen om naar het andere akkoord te komen.)
3. Speel nu bij iedere akkoord wissel als volgt: Bij de eerste maat van een akkoord op de 1ste en de 3e tel met je duim naar beneden, exact het aantal snaren wat door de accolade wordt aangegeven. Op de 2e en 4e tel met de wijsvinger 4 snaren naar beneden. Bij de 2e maat van het zelfde akkoord speel je nog één aanslag met de duim naar beneden. Je hebt dan dus nog steeds 3 tellen om te wisselen.
4. Vul bij de 1ste maat van ieder akkoord het gegeven ritme in. Sluit af op de 5de tel (1ste tel van de volgende maat) met een neerwaartse duimaanslag. Ook nu heb je nog steeds 3 tellen de tijd om naar het volgen akkoord te komen.
5. Probeer nu het gegeven ritme, wat past bij de "groove" van de mp3 doorlopend te mee te spelen.

N.B. Bovenstaande werkwijze gaat op voor alle 4/4 maten. Bij oefening 4, wat een 3/4/ maat is begin je met één akkoord om de 6 tellen, vervolgens 2 maal hetzelfde akkoord om de 3 tellen, waarna je nog 2 tellen hebt om van akkoord te wisselen. Daarna het 3/4 of 6/8/ maat ritme invullen op de boven beschreven wijze.

Als je meer wilt weten over het waarom van de boven beschreven aanslagwijzen download dan dit document: Aanwijzingen slaggitaar

Nog meer begeleidingstechnieken die je met bovenstaande tracks kunt oefenen vind je in het stencil: Basisoefeningen begeleidend gitaarspel

Een handige akkoordentabel om uit te printen vind je hier.

Een handig computer programma voor het vinden van akkoorden is chordfind.

Terug naar boven