Improvisatie pagina

Improviseren met pentatonische toonladders.

Basis improvissatie (stencil 1)

De onderstaande mp 3 tracks kun je gebruiken om met pentatoniek te leren improviseren. Als je de onderstaande oefeningen op papier wilt hebben met wat meer info kun je het bovenstaande stencil uitprinten. De aanwijzingen zijn bedoeld als een kleine geheugensteun als je al eens een workshop of enkele lessen improvisatie bij mij hebt gevolgd.

Mp3 track 1 -- Bluesschema in Am --

Am / / / | / / / / | / / / / | / / / / |
Dm / / / | / / / / | Am / / / | / / / / |
E7 / / / | Dm / / / | Am / / / | E7 / / / :||

Speel op dit schema de pentatonische ladder van A mineur van onder naar boven. a - c - d - e - g - a - c - d - e - g - a - c - a

Mp3 track 2 -- Bluesschema in C --.

C / / / | / / / / | / / / / | / / / / |
F / / / | / / / / | C / / / | / / / / |
G7 / / / | F / / / | C / / / | G7 / / / :||

Speel op dit schema de pentatonische reeks van C majeur van boven naar beneden. c - a - g - e - d - c - a - g - e - d - c - a - c

Mp3 track 3 -- C en Am progressie I - IV - V - I --

C / / / | / / / / | F / / / | / / / / |
G7 / / / | / / / / | C / / / | / / / / |
Am / / / | / / / / | Dm / / / | / / / / |
E7 / / / | / / / / | Am / / / | / / / / :||

Speel op dit schema de pentatonische ladder van A mineur van onder naar boven ( a - c - d - e - g - a - c - d - e - g - a - c - a ) en vervolgens de pentatonische reeks van C majeur van boven naar beneden. ( c - a - g - e - d - c - a - g - e - d - c - a - c )

Mp3 track 4 -- Progressie van Am naar C --

Am / Am/G# / | Am/G / Am/F# / | Fmaj7 / Bm7b5 / | E7sus4 / E7 / |
Am / Am/G# / | Am/G / Am/F# / | Fmaj7 / Bm7b5 / | E7sus4 / E7 / |
Dm7 / G7 / | Cmaj7 / F maj7 / | Dm7 / G7 / | Cmaj7 / / / |
Dm7 / G7 / | Cmaj7 / F maj7 / | Dm7 / Bm7b5 / | E7sus4 / E7 / :||

Probeer op dit schema je eerste eigen solo's, waarbij je zult merken dat je in de eerste 8 maten naar A mineur en in de volgende 7 maten naar C groot wordt geleid terwijl de noten van pentatonisch A mineur en C majeur dezelfde zijn. In de laatste maat (16) wordt je weer naar Am geleid.


Mp3 track 5 -- Bossa demo in Am. (Jazz standard 1) --

Op de akkoorden van deze Jazz standard kun je je eigen pentatonische improvisatie maken in A mineur.

Mp3 track 6 --Swing demo in Em (G) (Jazz standard 2) --

Op de akkoorden van deze Jazz standard kun je je eigen pentatonische improvisatie maken maar dan in E mineur. (transponeren)

Mp3 track 7 -- Shuffle in A. (Blues) --

A9 / / / | D9 / / / | A9 / / / | / / / / |
D9 / / / | / / / / | A9 / / / | / / / / |
E7#9 // / | D9 / / / | A9 / / / | E7#9 / / / :||

Als je op dit schema met een pentatonische reeks op A mineur improviseert zul je merken dat de tonen geheel anders zullen kleuren in het gebruikte akkoord schema. Dat heeft te maken met het gebruik van majeur akkoorden waarover je een mineur ladder speelt. Een typisch kenmerk van Blues en afgeleide Jazz en Pop stlijen. In deze ladder kun je ook de zogenaamde blue note toevoegen. De ladder in A gaat er dan zo uit zien.

Mp3 track 8 -- G7 Blues --

G7 / / / | / / / / | / / / / | / / / / |
C7 / / / | / / / / | G7 / / / | / / / / |
D7 / / / | C7 / / / | G7 / / / | D7 / / / :||

Doe het zelfde nu nog een keer maar dan een hele toon lager. Ook in dit schema kun je de blue note gebruiken. Je speelt dus nu een Blues in G.

Mp3 track 9 -- G7 Rock progressie --

G7 / / / | C9 / / / | G7 / / / | D9 / Db9 / |
C9 / / / | G7 / E7#9 / | A7 / D9 / | G7 / D7#9 / :||

Nog een schema in G.

Link naar guitarcenter king of the blues pagina

Improviseren met diatonsiche toonladders.

Diatonische toonladders en septiemakkoorden (improvisatie stencil 2)

De volgende schema's zijn bedoeld om de septiemakkoorden te oefenen en te leren improviseren met diatonische toonladders.Je zult merken dat het improviseren met diatonische toonladders veel meer kennis vereist. (Het is niet meer zo dat bijna alles goed klinkt.) Uitleg van de theoretische achtergronden valt vanwege zijn complexiteit buiten het bestek van deze internet pagina. Als je onderstaande oefeningen op papier wilt hebben kun je bovenstaand stencil uitprinten.
N.B. De volgende tracks zijn zogenaamde midi tracks. Het afspelen daarvan wordt niet standaard ondersteunt door tablets en smartphones. Om midi tracks op je tablet of smartphone af te kunnen spelen moet je eerst een midiplayer met soundfont downloaden.

Majeur 7 akkoorden (Groot septiem akkoorden) (Major Scale)

Midi track 1 -- Majeur 7 akkoorden --

Cmaj7 / / / | / / / / | Fmaj7 / / | / / / / |
Bbmaj7 / / / | / / / / | Ebmaj7 / / / | / / / / |
Abmaj7
/ / / | / / / / | Dbmaj7 / / / | / / / / :||

Midi track 2 -- Majeur 7 akkoorden --

Gbmaj7 / / / | / / / / | Bmaj7 / / | / / / / |
Emaj7 / / / | / / / / | Amaj7 / / / | / / / / |
Dmaj7
/ / / | / / / / | Gmaj7 / / / | / / / / :||

Midi track 3 -- Alle Majeur 7 akkoorden --

Cmaj7 / / / | Fmaj7 / / | Bbmaj7 / / / | Ebmaj7 / / / |
Abmaj7
/ / / | Dbmaj7 / / / | Gbmaj7 / / / | Bmaj7 / / |
Emaj7 / / / | Amaj7 / / / | Dmaj7 / / / | Gmaj7 / / / :||

7 Akkoorden (Dominant septiem akkoorden) -- (Mixolydian Modal Scale)

Midi track 4 -- 7 akkoorden --

C7 / / / | / / / / | F7 / / | / / / / |
Bb7 / / / | / / / / | Eb7 / / / | / / / / |
Ab7
/ / / | / / / / | Db7 / / / | / / / / :||

Midi track 5 -- 7 akkoorden --

Gb7 / / / | / / / / | B7 / / / | / / / / |
E7 / / / | / / / / | A7 / / / | / / / / |
D7
/ / / | / / / / | G7 / / / | / / / / :||

Midi track 6 -- Alle 7 akkoorden --

C7 / / / | F7 / / | Bb7 / / / | Eb7 / / / |
Ab7
/ / / | Db7 / / / | Gb7 / / / | B7 / / |
E7 / / / | A7 / / / | D7 / / / | G7 / / / :||

Midi track 7 -- Majeur 7 en 7 akkoorden -- (Summary)

Cmaj7 / / / | F7 / / | Cmaj7 / / / | C7 / / / |
Fmaj7
/ / / | / / / / | Cmaj7 / / / | / / / |
D7 / / / | G7 / / / | Cmaj7 / / / | G7 / / / :||

Mineur 7 akkoorden ( Klein septiem akkoorden) --

Midi track 8 -- Mineur 7 akkoorden -- (Dorian Scale)

Cm7 / / / | / / / / | Fm7 / / | / / / / |
Bbm7 / / / | / / / / | Ebm7 / / / | / / / / |
Abm7
/ / / | / / / / | Dbm7 / / / | / / / / :||

Midi track 9 -- Mineur 7 akkoorden --

Gbm7 / / / | / / / / | Bm7 / / | / / / / |
Em7 / / / | / / / / | Am7 / / / | / / / / |
Dm7
/ / / | / / / / | Gm7 / / / | / / / / :||

Midi track 10 -- Alle Mineur 7 akkoorden --

Cm7 / / / | Fm7 / / | Bbm7 / / / | Ebm7 / / / |
Abm7
/ / / | Dbm7 / / / | Gbm7 / / / | Bm7 / / |
Em7 / / / | Am7 / / / | Dm7 / / / | Gm7 / / / :||

Midi track 11 -- Majeur 7, mineur 7 en 7 akkoorden -- (Summary)

Cmaj7 / / / | F7 / / | Cmaj7 / / / | C7 / / / |
Fmaj7
/ / / | Fm7 / / / | Em7 / / / | A7 / / |
Dm7 / / / | G7 / / / | Cmaj7 / / / | G7 / / / :||

Majeur 7 mol 5 akkoorden (Lydian Modal Scale)

Midi track 12 -- Majeur 7 mol 5 akkoorden, mineur 7 en 7 akkoorden --

Cmaj7b5 / / / | / / / / | Cm7 / / / | F7 / / / |
Bbmaj7
b5 / / / | / / / / | Bbm7 / / / | Eb7 / / |
Abmaj7b5 / / / | / / / / | Abm7 / / / | Db7 / / / :||

Midi track 13 -- Majeur 7 mol 5 akkoorden, mineur 7 en 7 akkoorden --

Gbmaj7b5 / / / | / / / / | Gm7 / / / | B7 / / / |
Emaj7
b5 / / / | / / / / | Em7 / / / | A7 / / |
Dmaj7b5 / / / | / / / / | Dm7 / / / | G7 / / / :||

Midi track 14 -- Alle majeur 7 mol 5 akkoorden, mineur 7 en 7 akkoorden --

Gmaj7b5 / / / | Gm7 / C7 / | Fmaj7b5 / / / / | Fm7 / Bb7 / |
Ebmaj7
b5 / / / | Ebm7 / Ab7 / | Dbm7b5 / / / | Dbm7 / Gb7 / |
Bmaj7b5 / / / | Bm7 / E7 / | Abmaj7b5 / / / | Am7 / D7 / :||

Mineur 7 mol 5 akoorden (half verminderde septiemakkoorden) (Locrian Modal Scale)

Midi track 15 -- Mineur 7 mol 5 akkoorden --

Cm7b5 / / / | / / / / | Fm7b5 / / | / / / / |
Bbm7b5 / / / | / / / / | Ebm7b5 / / / | / / / / |
Abm7b5 / / / | / / / / | Dbm7b5 / / / | / / / / :||

Midi track 16 -- Mineur 7 mol 5 akkoorden --

Gbm7b5 / / / | / / / / | Bm7b5 / / | / / / / |
Em7b5 / / / | / / / / | Am7b5 / / / | / / / / |
Dm7b5
/ / / | / / / / | Gm7b5 / / / | / / / / :||

Midi track 17 -- Alle Mineur 7 mol 5 akkoorden --

Cm7b5 / / / | Fm7b5 / / | Bbm7b5 / / / | Ebm7b5 / / / |
Abm7b5
/ / / | Dbm7b5 / / / | Gbm7b5 / / / | Bm7b5 / / |
Em7b5 / / / | Am7b5 / / / | Dm7b5 / / / | Gm7b5 / / / :||

7 kruis 5 akkoorden ( Overmatig dominant septiemakkoorden) (Whole Tone Scale)

Midi track 18 -- mineur 7 mol 5 akkoorden in combinatie met 7 kruis 5 akkoorden --

Cm7b5 / / / | / / / / | F7#5 / / / | / / / / |
Bbm7b5 / / / | / / / / | Eb7#5 / / / | / / / / |
Abm7b5
/ / / | / / / / | Db7#5 / / / | / / / / :||

Midi track 19 -- mineur 7 mol 5 akkoorden in combinatie met 7 kruis 5 akkoorden --

Gbm7b5 / / / | / / / / | B7#5 / / / | / / / / |
Em7b5 / / / | / / / / | A7#5 / / / | / / / / |
Dm7b5
/ / / | / / / / | G7#5 / / / | / / / / :||

Midi track 20 -- Alle mineur 7 mol 5 akkoorden in combinatie met7 kruis 5 akkoorden --

Cm7b5 / / / | F7#5 / / / | Bbm7b5 / / / | Eb7#5 / / / |
Abm7b5
/ / / | Db7#5 / / / | Gbm7b5 / / / | B7#5 / / |
Em7b5 / / / | A7#5 / / / | Dm7b5 / / / | G7#5 / / / :||

Dim akkoorden (Verminderd septiem akkoorden) (Diminished Scale)

Midi track 21 -- Dim akkoorden in combinatie met majeur 7 en mineur 7 akkoorden --

Cverm7 / / / | Cmaj7 / / / | Everm7 / / / | Fm7 / / / |
Averm7
/ / / | Bbmaj7 / / / | Dverm7 / / / | Ebm7 / / |
Gverm7 / / / | Abmaj7 / / / | Cverm7 / / / | Dbmaj7 / / / :||

Midi track 22 -- Dim akkoorden in combinatie met majeur 7 en mineur 7 akkoorden --

Dm7b5 / / / | Bverm7 / / / | Cmaj7 / / / | Cm7 / / / |
F7
/ / / | Bbmaj7 / / / | Am7b5 / / / | F#verm7 / / |
Gmaj7 / / / | Gm7 / / / | C7 / / / | Fmaj7 / / / :||

Midi track 23 -- Dim akkoorden incombinaite met mineur 7 mol 5, majeur 7 en mineur 7 akkoorden -- (Summary)

Em7b5 / / / | C#verm7 / / / | Dmaj7 / / / | Dm7 / / / |
G7
/ / / | Cmaj7 / / / | Bm7b5 / / / | G#verm7 / / / |
Amaj7 / / / | G#m7 / / / | Fverm7 / / / | F#maj7 / / / :||

Midi track 24 -- Dim akkoorden in combinatie met mineur 7 mol 5, majeur 7 en mineur 7 akkoorden --

Fm7b5 / / / | Dverm7 / / / | Ebmaj7 / / / | Ebm7 / / / |
Ab7 / / / | Dbmaj7 / / / | C7b5 / / / | Averm7 / / |
Bbmaj7 / / / | Bbm7 / / / | Eb7 / / / | Abmaj7 / / / :||

7 mol 9 akkoorden

Midi track 25 -- 7 mol 9 akkoorden in combinatie met mineur 7 mol 5 en mineur 7 akkoorden -- (Summary)

Dm7b5 / / / | G7b9 / / / | Cm7 / / / | / / / / |
Cm7b5 / / / | F7b9 / / / |Bbm7 / / / | / / / / |
Bbm7b5 / / / | Eb7b9 / / / | Abm7 / / / | / / / / :||

Midi track 26 -- 7 mol 9 akkoorden in combinatie met mineur 7 mol 5 en mineur 7 akkoorden --

Abm7b5 / / / | Db7b9 / / / | Gbm7 / / / | / / / / |
F#m7b5 / / / | B7b9 / / / |Em7 / / / | / / / / |
Em7b5 / / / | A7b9 / / / | Dm7 / / / | / / / / :||

Midi track 27 - 7 mol 9 akkoorden in combinatie met mineur 7 mol 5 en mineur 7 akkoorden --

C#m7b5 / / / | F#7b9 / / / | Bm7 / / / | / / / / |
Bm7b5 / / / | E7b9 / / / |Am7 / / / | / / / / |
Am7b5 / / / | D7b9 / / / | Gm7 / / / | / / / / :||

7 kruis 5 mol 9 akkoorden (Combination Scale)

Midi track 28 -- 7 kruis 5 mol 9 akkoorden in combinatie met mineur 7 mol 5 en mineur 7 akkoorden --

Dm7b5 / / / | G7b9#5 / / / | Cm7 / / / | / / / / |
Cm7b5 / / / | F7b9#5 / / / |Bbm7 / / / | / / / / |
Bbm7b5 / / / | Eb7b9#5 / / / | Abm7 / / / | / / / / :||

Midi track 29 -- 7 kruis 5 mol 9 akkoorden in combinatie met mineur 7 mol 5 en mineur 7 akkoorden --

Am7b5 / / / | D7b9#5 / / / | Gm7 / / / | / / / / |
Gm7b5 / / / | C7b9#5 / / / |Fm7 / / / | / / / / |
Fm7b5 / / / | Bb7b9#5 / / / | Ebm7 / / / | / / / / :||

Midi track 30 -- 7 kruis 5 mol 9 akkoorden in combinatie met mineur 7 mol 5 en mineur 7 akkoorden --

Ebm7b5 / / / | Ab7b9#5 / / / | Dbm7 / / / | / / / / |
Dbm7b5 / / / | Gb7b9#5 / / / |Bm7 / / / | / / / / |
Bm7b5 / / / | E7b9#5 / / / | Am7 / / / | / / / / :||

Midi track 31 -- 7 kruis 5 mol 9 akkoorden in combinatie met mineur 7 mol 5 en mineur 7 akkoorden --

G#m7b5 / / / | C#7b9#5 / / / | F#m7 / / / | / / / / |
F#m7b5 / / / | B7b9#5 / / / |Em7 / / / | / / / / |
Em7b5 / / / | A7b9#5 / / / | Dm7 / / / | / / / / :||

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Jazz Melodic Minor Scale)

Midi track 32 -- 7 kruis 5 mol 9 akkoorden in combinatie met mineur 7 mol 5 en majeur 7 akkoorden --

Dm7b5 / / / | G7b9#5 / / / | Cm7maj7 / / / | / / / / |
Cm7b5 / / / | F7b9#5 / / / |Bbm7maj7 / / / | / / / / |
Bbm7b5 / / / | Eb7b9#5 / / / | Abm7maj7 / / / | / / / / :||

Midi track 33 -- 7 kruis 5 mol 9 akkoorden in combinatie met mineur 7 mol 5 en majeur 7 akkoorden --

Abm7b5 / / / | Db7b9#5 / / / | Gbm7maj7 / / / | / / / / |
Gbm7b5 / / / | B7b9#5 / / / |Em7maj7 / / / | / / / / |
Em7b5 / / / | A7b9#5 / / / | Dm7maj7 / / / | / / / / :||

Midi track 34 -- 7 kruis 5 mol 9 akkoorden in combinatie met mineur 7 mol 5 en majeur 7 akkoorden --

Ebm7b5 / / / | Ab7b9#5 / / / | Dbm7maj7 / / / | / / / / |
Dbm7b5 / / / | Gb7b9#5 / / / |Bm7maj7 / / / | / / / / |
Bm7b5 / / / | E7b9#5 / / / | Am7maj7 / / / | / / / / :||

Nog 3 schema's met bekende akkoorden voor improvisatie met de blues ladder.

Midi track 35 -- 7 en mineur akkoorden -- (Blues Scale)

F7 / / / | G7 / / / | Cm7 / / / | / / / / |
A7 / / / | B7 / / / | Em7 / / / | / / / / |
Db7 / / / | Eb7 / / / | Abm7 / / / | / / / / :||

Midi track 36 -- 7 en mineur akkoorden --

E7 / / / | F#7 / / / | Bm7 / / / | / / / / |
Ab7 / / / | Bb7 / / / | Ebm7 / / / | / / / / |
C7 / / / | D7 / / / | Gm7 / / / | / / / / :||

Midi track 37 -- 7 en mineur akkoorden --

Eb7 / / / | F7 / / / | Bbm7 / / / | / / / / |
G7 / / / | A7 / / / | Dm7 / / / | / / / / |
B7 / / / | E7 / / / | Am7 / / / | / / / / :||